• Naše škola

    • Již desátým rokem naplňujeme principy programu Začít spolu, který nám zcela vyhovuje a postupně ho aplikujeme i na druhém stupni (ranní kruh, hodnotící kruh, centrum aktivit, sebehodnocení, podporování samostatnosti v myšlení, samostatná i skupinová práce a její organizace, rozvíjení individualit). Naši pedagogové se v tomto směru nadále vzdělávají.